Encon Infra BV


Encon Infra is opgericht in 2010 en heeft engineers in dienst met jarenlange ervaring in de infrastructuur. De medewerkers hebben hun sporen verdiend bij ingenieursbureaus en in de aannemerij.

Onze medewerkers werken in de engineering en de monitoring van een project. In de engineering wordt het project voorbereid en de monitoring richt zich op de algehele realisatiefase, zowel bij de opdrachtgever als bij de opdrachtnemer.
 
Encon Infra heeft een kwaliteitssysteem waarin veiligheid, gezondheid en milieu zijn geïntegreerd. Zo wordt een kwalitatief hoogwaardig product gerealiseerd. Hierbij zijn veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten gelijkwaardig aan het behalen van een financieel bevredigend projectresultaat en de continuïteit van het bedrijf op termijn. Het kwaliteit,- arbo- en milieuzorgsysteem (KAM) is gebaseerd op de normen:
NEN-EN-ISO 9001 
NEN-EN-ISO 14001
VCA** checklist voor veiligheid
BTR
CO2-Prestatieladder 
 
  

Uitvoeringsbegeleiding

 

(3D) Engineering

 

Vacature / stage